بایگانی برچسب: تبلیغات اینستاگرام

تبلیغات در اینستاگرام با مدل ۵M

تبلیغات: بخش سوم مثلث ترافیک، تبلیغات است. برای سرعت بخشیدن به رشد فالوورهای صفحه‌مان و ایحاد ترافیک بیشتر باید تبلیغات کنیم. بعضی از افراد هستند که به تبلیغات به چشم یک هزینه اضافی نگاه می‌کنند اما در صورتی که واقعا اینطور نیست. افرادی که برای صرفه جویی در هزینه‌ها از پول تبلیغات صرف‌نظر می‌کنند مانند …